Auteursarchief: Marja Nienhuis

Terugblik – Avond voor Alle Zielen

Sfeerfoto in Friesch Dagblad van herdenking op Allerzielen in onze kerk.
Het was vroeg donker vanwege de wintertijd. Er was een persconferentie op tv, het regende en buiten was het herfst. Maar in de Cecilia tsjerke was het intiem en warmhartig.
Niet alleen vanwege de temperatuur, maar vooral vanwege de troostende muziek, de prachtige witte rozen en de betekenisvolle woorden van herinnering waarmee we stil stonden bij degenen die afgelopen jaar in onze dorpsgemeenschap en ook eerder zijn overleden.
De kaarsjes werden aangestoken elk naast een witte roos en rond een prachtig bloemenhart.

Alle Zielen – Tijd om stil te staan en te gedenken

Dinsdagavond 2 november om 19.30 uur – Ceciliakerk Lekkum

Dinsdagavond 2 november is er in de Ceciliakerk van Lekkum de jaarlijkse avond voor Alle Zielen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur.

Als mensen betrokken bij Lekkum, Snakkerburen, Miedum en Blitsaerd gedenken we op deze avond hen die zijn overleden maar met wie we ons nog altijd verbonden weten.

Een moment om stil te staan bij degenen die wij missen. Wij willen dit doen voor heel de dorpsgemeenschap. Zo zoeken wij samen troost, want gedeelde smart is halve smart.

Er is muziek, we lezen een aantal teksten en gedichten, we steken een kaars aan voor ieder die het afgelopen jaar overleden is. Ook is er gelegenheid voor ieder die dat wil een kaarsje aan te steken voor een dierbare die eerder overleed en diens naam te noemen .

U bent van harte welkom,

de kerkenraad van de Ceciliakerk Lekkum

Bevestiging en intrede dominee Gerben Hoogterp

Zondag 5 september werd Gerben Hoogterp in een feestelijke dienst bevestigd als predikant van de Protestantse Gemeente Lekkum e.o.
In de dienst werd ‘het stokje aan hem overgegeven’ door zijn voorgangers ds. Adri Terlouw en ds. Hinke Post-Knol.

Na de bevestiging nam de nieuwe dominee de dienst over en hield zijn eerste preek over de woorden van Jezus die aan zijn leerlingen vraagt: Wie zeggen jullie dat ik ben? (Marcus 8, 29). Een vraag over identiteit die ons aan het denken zet, hoe wij persoonlijk als gelovige en als gemeenschap kerk kunnen zijn die samen onderweg is, het lijden in de wereld serieus neemt en staat voor een bezield bestaan.

Gerben Hoogterp na afloop van de anderhalvemeter-intrededienst: “Bijzonder om op deze stralende zondagmorgen bevestigd en zo begroet te worden. Het voelt als een warm welkom in een kleine open en vitale gemeenschap. Graag wil ik me inzetten dat de Sint Ceciliakerk een ‘huis voor de ziel’ mag zijn voor de hele mienskip én de vragen en nood in de samenleving serieus neemt”.

Na de dienst was er nog een noflik samenzijn in dorpshuis De Weeme.

 

Foto’s: Annemieke Nienhuis

Intrede Gerben Hoogterp als nieuwe predikant

Op zondag 5 september heten wij als Protestantse Gemeente Lekkum, Miedum, Snakkerburen en Blitsaerd onze nieuwe predikant Gerben Hoogterp welkom.

Ds. Hoogterp is de opvolger van het predikants-echtpaar ds. Hinke Post-Knol en ds. Adri Terlouw die ruim 17 jaar verbonden waren aan de gemeente Lekkum e.o.

Gerben Hoogterp (62) is geboren tussen de synagoge en de Grote Kerk in het centrum van Leeuwarden. Hij begon zijn loopbaan in de kerk in 1984 in Camminghaburen, bij de wijk-gemeente in opbouw die indertijd samenkwam in de dr. Algraschool. Nu zoveel jaren later wordt hij verbonden aan de kerkelijke gemeente aan de andere kant van de Bonkevaart.

Na predikantsplaatsen in Antwerpen en het land van Maas en Waal werd ds. Hoogterp ziekenhuis-predikant in de Sionsberg in Dokkum. In Leeuwarden werkte hij als docent Theologie aan de NHL Hogeschool en was hij voor PAL GroenLinks 12 jaar lid van de gemeenteraad.

Momenteel werkt ds. Hoogterp parttime als gemeentepredikant in Muiden en daarnaast als geestelijk verzorger in Tjongerschans ziekenhuis in Heerenveen. Zijn deeltijdbaan in Heerenveen zal hij nu combineren met de nieuwe taak in onze gemeente.
Gerben Hoogterp: ‘Ik kijk er naar uit. Terug naar Leeuwarden. Een kleine vitale open kerk, die bewust betrokken wil zijn op de dorpsgemeenschap en de samenleving. Met gasten ook van daarbuiten. Dat spreekt mij aan. De corona-tijd leert ons immers hoe wezenlijk geloven, zingeving en onderlinge ontmoeting zijn’.

In de intrededienst in onze St. Ceciliakerk op 5 september gaan ds. Post-Knol, ds. Terlouw en ds. Hoogterp voor. Vanwege de coronamaatregelen is deze toegankelijk voor leden van onze kerkelijke gemeente en onze dorpsgemeenschap én alleen bij vooraf aanmelden.

Na de dienst is er vanaf 12.00 uur een receptie in dorpshuis De Weeme.

Voor aanmelden en/of informatie mail naar: info@kerklekkum.nl

Afscheid ds. Adri Terlouw en ds. Hinke Post-Knol

Op zondag 27 juni jl. hebben we afscheid genomen van onze predikanten Adri Terlouw en Hinke Post-Knol.
Zij zijn ruim 17 jaar aan onze gemeente verbonden geweest en mogen nu genieten van hun emeritaat.
In de kerkdienst hebben we hen volgens traditie los gemaakt van onze gemeente en na afloop was er nog een afscheidsreceptie voor genodigden op é Tún in Snakkerburen.
Wij zijn erg dankbaar voor de mooie periode die we samen met hen hebben mogen hebben.