Diensten

In principe is er om de week een dienst in onze kerk.

De eerstvolgende diensten zijn:

17 MAART 11.00 uur – Ds. Adri Terlouw,
eerste zondag van de veertigdagen

GESPREKSDIENST
In onze diensten zoeken we geregeld naar nieuwe vormen, waarbij er ruimte is voor ontmoeting en dialoog. Op 17 maart beproeven we een vorm met een zogenaamd gespreksrad. Voor in de kerk staat een rad van avontuur. Niet met cijfers maar met levens- en geloofsthema’s als: angst, hoop, liefde, bidden, dood enz. We vormen paren waarbij we een oudere aan een jongere koppelen en per paar een aantal thema’s bespreken die het rad ons aanreikt.
Vanaf 10.30 uur is er inloop met koffie/thee. Deze keer, vanwege de verjaardag van ds. Terlouw die op 17 maart jarig is, zelfs met oranjekoek.

24 maart 17.00 uur : vesperdienst
tweede zondag van de veertigdagen

31 maart 11.00 uur Ds. Hinke Post – Knol
derde zondag van de veertigdagen

14 april 11.00 uur Ds. Adri Terlouw
vijfde zondag in de veertigdagen

Naast onze eigen diensten van onze Protestante Gemeente, zijn er maandelijks diensten van de Oud Katholieke kerk. Meer informatie vindt u op de website