Geloven in Leeuwarden

Wij houden u graag op de hoogte van evenementen die worden georganiseerd in het kader van ‘Geloven in Leeuwarden’. Door hier te klikken, kunt u zien welke relevante evenementen er op de agenda staan, die interessant zijn voor u!

Op weg naar een economie van de vreugde
Openingslezing seizoen 2019 – 2020 Studentenpastoraat Hogeschool NHL Stenden, Geloven in Leeuwarden en Cursus Theologische Vorming Leeuwarden met Govert Buijs, winnaar Socrates Wisselbeker voor filosofie 2019.

Govert Buijs bepleit een grondige herbezinning bepleit op de grondwaarden van onze economie. Sinds de Industriële Revolutie is de vrije markt steeds meer de inrichting van de economie gaan bepalen. Velen heeft dat vrijheid en vooruitgang gebracht. Toch is duidelijk dat we met ditzelfde recept niet nog eens twee eeuwen toe kunnen. De ongelijkheid tussen mensen neemt toe en ook ecologisch stuit dit systeem op zijn grenzen. Willen we daar verandering in brengen, dan zullen we volgens Buys heel anders moeten gaan denken over economie dan uitsluitend in termen van groei, productie en consumptie. Economie moet de weer dienstbaar worden aan het goede leven in al zijn facetten. Hij pleit voor een economie waarin wederkerigheid en samenwerking weer de plek krijgen die zij verdienen en waardoor zij weer bron van vreugde kan worden.
Aansluitend op de lezing zullen een docent van NHL/Stenden en iemand van LTO Noord in een korte pitch van drie minuten reageren op de thematiek van de lezing en hun visie geven op hoe economie het goede leven kan dienen.
Vervolgens is er ruime gelegenheid voor het stellen van vragen en discussie.

Prof. dr. Govert Buijs is bijzonder hoogleraar Politieke Filosofie en Levensbeschouwing aan de Vrije Universiteit. Hij bezet daarnaast de F.J.D. Goldschmeding leerstoel Economie in Relatie tot Civil Society.
Samen met Ad Verbrugge en Jelle Baardewijk schreef hij het boek Het goede leven & de vrije markt dat recent de Socrates Wisselbeker won. In mei verscheen zijn boek Waarom werken we zo hard?. Daarin wijst hij de lezer de weg naar een economie van de vreugde.

Serious Quest
Jongerengespreksgroep voor jongeren van 16 +.
Op school ligt het accent op kennis. Maar volwassen worden is niet alleen kennis verwerven, het is ook inzicht krijgen in jezelf en jouw plek in de wereld. Bijbelverhalen blijken net als andere verhalen uit de wereldliteratuur een goed aanknopingspunt om daarover na te denken en er met elkaar van gedachten te wisselen. Dat doen we op de groep Serious Quest, bedoeld voor jongeren binnen en buiten Lekkum en binnen en buiten de kerk. Ook wanneer je niet kerkelijk betrokken bent, zeker de moeite waard om eens te proberen. Opgeven via terlouwadri@gmail.com
Wanneer: Zondag 29 september, zondag 17 november, zondag 23 december : 12.30 uur – 13.30 uur in de kerk

Bijbel lezen voor twintigers
Lunchbijeenkomsten voor twintigers.
Tijdens deze bijeenkomsten lees je samen met leeftijdgenoten een Bijbelgedeelte. Dat is spannend want daarmee stap je een heel andere wereld binnen. Net als wanneer je een goed boek leest. Dat vraagt enige inspanning, maar die blijkt de moeite meer dan waard. Vanuit die andere wereld van het verhaal blijken onze eigen wereld en de keuzes die we daarin maken opeens niet zo vanzelfsprekend meer. Zo helpen Bijbelverhalen ons, ook al wil je jezelf beslist niet gelovig noemen, om over onze eigen keuzes na te denken. Doe eens een keer mee, en je zult verbaasd staan hoe leuk dat is.
Begeleiding Ds. Adri Terlouw; opgeven via terlouwadri@gmail.com
Wanneer : Zondag 13 oktober, zondag 24 november, zondag 15 december, 12.30 uur – 13.30 uur in de kerk.