Alle Zielen – Tijd om stil te staan en te gedenken

Dinsdagavond 2 november om 19.30 uur – Ceciliakerk Lekkum

Dinsdagavond 2 november is er in de Ceciliakerk van Lekkum de jaarlijkse avond voor Alle Zielen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een uur.

Als mensen betrokken bij Lekkum, Snakkerburen, Miedum en Blitsaerd gedenken we op deze avond hen die zijn overleden maar met wie we ons nog altijd verbonden weten.

Een moment om stil te staan bij degenen die wij missen. Wij willen dit doen voor heel de dorpsgemeenschap. Zo zoeken wij samen troost, want gedeelde smart is halve smart.

Er is muziek, we lezen een aantal teksten en gedichten, we steken een kaars aan voor ieder die het afgelopen jaar overleden is. Ook is er gelegenheid voor ieder die dat wil een kaarsje aan te steken voor een dierbare die eerder overleed en diens naam te noemen .

U bent van harte welkom,

de kerkenraad van de Ceciliakerk Lekkum

Bevestiging en intrede dominee Gerben Hoogterp

Zondag 5 september werd Gerben Hoogterp in een feestelijke dienst bevestigd als predikant van de Protestantse Gemeente Lekkum e.o.
In de dienst werd ‘het stokje aan hem overgegeven’ door zijn voorgangers ds. Adri Terlouw en ds. Hinke Post-Knol.

Na de bevestiging nam de nieuwe dominee de dienst over en hield zijn eerste preek over de woorden van Jezus die aan zijn leerlingen vraagt: Wie zeggen jullie dat ik ben? (Marcus 8, 29). Een vraag over identiteit die ons aan het denken zet, hoe wij persoonlijk als gelovige en als gemeenschap kerk kunnen zijn die samen onderweg is, het lijden in de wereld serieus neemt en staat voor een bezield bestaan.

Gerben Hoogterp na afloop van de anderhalvemeter-intrededienst: “Bijzonder om op deze stralende zondagmorgen bevestigd en zo begroet te worden. Het voelt als een warm welkom in een kleine open en vitale gemeenschap. Graag wil ik me inzetten dat de Sint Ceciliakerk een ‘huis voor de ziel’ mag zijn voor de hele mienskip én de vragen en nood in de samenleving serieus neemt”.

Na de dienst was er nog een noflik samenzijn in dorpshuis De Weeme.

 

Foto’s: Annemieke Nienhuis

Intrede Gerben Hoogterp als nieuwe predikant

Op zondag 5 september heten wij als Protestantse Gemeente Lekkum, Miedum, Snakkerburen en Blitsaerd onze nieuwe predikant Gerben Hoogterp welkom.

Ds. Hoogterp is de opvolger van het predikants-echtpaar ds. Hinke Post-Knol en ds. Adri Terlouw die ruim 17 jaar verbonden waren aan de gemeente Lekkum e.o.

Gerben Hoogterp (62) is geboren tussen de synagoge en de Grote Kerk in het centrum van Leeuwarden. Hij begon zijn loopbaan in de kerk in 1984 in Camminghaburen, bij de wijk-gemeente in opbouw die indertijd samenkwam in de dr. Algraschool. Nu zoveel jaren later wordt hij verbonden aan de kerkelijke gemeente aan de andere kant van de Bonkevaart.

Na predikantsplaatsen in Antwerpen en het land van Maas en Waal werd ds. Hoogterp ziekenhuis-predikant in de Sionsberg in Dokkum. In Leeuwarden werkte hij als docent Theologie aan de NHL Hogeschool en was hij voor PAL GroenLinks 12 jaar lid van de gemeenteraad.

Momenteel werkt ds. Hoogterp parttime als gemeentepredikant in Muiden en daarnaast als geestelijk verzorger in Tjongerschans ziekenhuis in Heerenveen. Zijn deeltijdbaan in Heerenveen zal hij nu combineren met de nieuwe taak in onze gemeente.
Gerben Hoogterp: ‘Ik kijk er naar uit. Terug naar Leeuwarden. Een kleine vitale open kerk, die bewust betrokken wil zijn op de dorpsgemeenschap en de samenleving. Met gasten ook van daarbuiten. Dat spreekt mij aan. De corona-tijd leert ons immers hoe wezenlijk geloven, zingeving en onderlinge ontmoeting zijn’.

In de intrededienst in onze St. Ceciliakerk op 5 september gaan ds. Post-Knol, ds. Terlouw en ds. Hoogterp voor. Vanwege de coronamaatregelen is deze toegankelijk voor leden van onze kerkelijke gemeente en onze dorpsgemeenschap én alleen bij vooraf aanmelden.

Na de dienst is er vanaf 12.00 uur een receptie in dorpshuis De Weeme.

Voor aanmelden en/of informatie mail naar: info@kerklekkum.nl

Afscheid ds. Adri Terlouw en ds. Hinke Post-Knol

Op zondag 27 juni jl. hebben we afscheid genomen van onze predikanten Adri Terlouw en Hinke Post-Knol.
Zij zijn ruim 17 jaar aan onze gemeente verbonden geweest en mogen nu genieten van hun emeritaat.
In de kerkdienst hebben we hen volgens traditie los gemaakt van onze gemeente en na afloop was er nog een afscheidsreceptie voor genodigden op é Tún in Snakkerburen.
Wij zijn erg dankbaar voor de mooie periode die we samen met hen hebben mogen hebben.

 

 

Column – Pasen, Hemelvaart, Pinksteren

Volgens de rampenpsychologie verloopt een crisis in drie fases: de honeymoonfase, de desillusiefase, en de re-integratiefase. Vorig jaar om deze tijd, kort na het uitbreken van de coronapandemie, zaten we met zijn allen duidelijk in de honeymoonfase. We applaudisseerden voor de zorgmedewerkers en overal ontstonden spontane acties om elkaar een hart onder de riem te steken. Zo bezorgden we in Lekkum en Snakkerbuorren namens dorpsbelang, het dorpshuis en de kerk huis aan huis een bloemetje. Maar al gauw raakten we de beperkingen beu en kwam de desillusie. Zorgmedewerkers kregen te maken met boze en agressieve familieleden van coronapatiënten. Bij de verkiezingen in maart bleek het ongenoegen over de coronamaatrgelen in staat de kort daarvoor nog dood gewaande beweging van Baudet uit de as te laten herrijzen en te belonen met maar liefst acht kamerzetels. Maar ook wie geen Forum stemde wil inmiddels toch vooral maar één ding: terug naar hoe het was voor de pandemie.
De moeilijkste fase, die van de re-integratie, lijken we over te slaan. Het hoort bij een crisis dat het daarna nooit meer hetzelfde wordt als daarvoor. Je kan dat negeren door weer gewoon verder te gaan alsof er niets gebeurd is, maar vroeg of laat word je dan door de harde feiten ingehaald en moet je alsnog aan de bak. De coronacrisis confronteert ons met het feit dat we maar zeer ten dele de regie over ons leven hebben en dat we niet boven de natuur staan, maar slechts een klein schakeltje zijn in het grote geheel van de natuur. Dat zijn lastige dingen om in ons denken en handelen te integreren. Geen wonder dus dat we dat liever overslaan en vanuit de desillusie linia recta terug willen naar het oude normaal.

In het rijtje van de drie christelijke feestdagen Pasen, Hemelvaart, Pinksteren is Hemelvaart het moment van de desillusie en Pinksteren het moment van de re – integratie. Pasen zou je de honeymoonfase kunnen noemen. Na de bittere teleurstelling over de gerechtelijke moord op Jezus, brak bij de leerlingen het besef door dat daarmee het perspectief van een gemeenschap waarin voor ieder een plek is en waarin we elkaar vasthouden, met alle moeite die daarbij hoort, niet weg was. Zo hervonden ze om te beginnen elkaar en ervoeren daarin tegelijk een haast lijfelijke aanwezigheid van hun Meester. Met alle vreugde van dien. In de christelijke Paasliederen zijn de halleluja’ s dan ook niet van de lucht. In het Nieuwe Testament loopt die vreugde uit op de vraag van de leerlingen: of het misschien toch nog niet allemaal goed gaat komen en de verhoopte verlossing van het Romeinse juk niet alsnog werkelijkheid wordt. ‘Heer, herstelt u in deze tijd het koningschap voor Israël? ’ lezen we in Handelingen 1. Het antwoord is een botte afwijzing : Dat gaat jullie niks aan. Gaan jullie terug naar je plek en wacht af wat er op jullie af zal komen. Vervolgens verdwijnt Jezus voorgoed uit het zicht. Hij wordt opgenomen in de hemel, zegt het verhaal. De leerlingen blijven gedesillusioneerd achter. Het wordt nooit meer zoals het was. Zelfs hun hoop – de bevrijding van de Romeinen – zal niet uitkomen. De leegte wordt in al zijn kracht voelbaar.

Tien dagen later wordt het dan Pinksteren, feest van vuur en wind, van inspiratie en nieuwe kracht. De kracht van Jezus wordt nogmaals voelbaar, maar dan als inspiratie. Van een Verlosser die al onze problemen in één keer oplost is hij veranderd in een ongrijpbare, maar besmettelijke emotie die mensen inspireert om met al hun verloren illusies het leven en elkaar toch weer te omhelzen in de verwachting zo nieuwe wegen te vinden. Het verhaal van God en de mensen blijkt zo uiteindelijk een verhaal met een open einde. Of we die nieuwe wegen vinden zullen? – de tijd zal het leren. Gek genoeg blijken er steeds weer mensen die het daar desondanks op blijven houden en van daaruit het leven open en creatief tegemoet treden.

Ds. Adri Terlouw reageren op deze column?; terlouwadri@gmail.com

Ds. Gerben Hoogterp nieuwe predikant Lekkum

Op de gemeentevergadering van 2 mei jl. hebben we als gemeente unaniem besloten een beroep uit te brengen op ds. Gerben Hoogterp, thans als parttime predikant verbonden aan de protestantse gemeente van Muiden. Daarnaast is hij, ook parttime, geestelijk verzorger in ziekenhuis De Tjongerschans in Heerenveen. Dat blijft hij als hij vanaf september de nieuwe predikant van Lekkum wordt. Gerben Hoogterp is 61 jaar, en is geboren in Leeuwarden. Hij was voor zijn functies in Heerenveen en Muiden o.a. stadspredikant in Antwerpen, predikant in streekgemeente ‘Het land van Maas en Waal’ en ziekenhuispredikant in ‘De Sionsberg’ in Dokkum. Van 2004 – 2016 was hij voor PAL Groen Links gemeenteraadslid in Leeuwarden.

We zijn als kerkenraad blij iemand gevonden te hebben om Hinke en Adri op te volgen en die zo’n brede werkervaring meebrengt. We hebben er alle vertrouwen in dat hij met vrucht zijn werk zal kunnen doen, niet alleen binnen onze kerkelijke gemeente, maar ook binnen de dorpsgemeenschap. Zijn vrouw en hij gaan in Leeuwarden wonen. Op 5 september zal hij worden bevestigd als onze nieuwe predikant.

Kerstviering Lekkum 2020

Beste leden en vrienden van de Protestantse Gemeente Lekkum,

Nu zowel het interkerkelijk overlegorgaan kerken en overheid als ook het bestuur van de classis Friesland van de PKN ons met klem hebben geadviseerd alleen nog onlinevieringen te houden, hebben we als kerkenraad besloten zolang de huidige lockdown duurt geen diensten te houden in onze kerk. Dat betekent dat er volgende week geen kerstmiddag voor ouderen is. Ook met kerst zal er geen dienst zijn. Natuurlijk hadden wij het graag anders gezien, maar het is van belang dat ook wij als kerk onze bijdrage leveren aan het zoveel mogelijk terugbrengen van het aantal contacten tussen mensen.
Gelukkig zijn er tal van mogelijkheden om via de media toch een viering mee te maken.

Zo zendt Omrop Fryslân elke zondagmorgen om 10.00 uur een dienst uit vanuit de Martinikerk in Franeker. Op kerstavond 24 december zendt lokale omroep Leeuwarden (LEO) via haar tv-kanaal om 21.00 uur een dienst uit vanuit de Grote Kerk in Leeuwarden en op 25 december is om 16.15 op NPO2 een kerstviering vanuit de kerk van Jorwerd te zien.

De kerstdagen zullen voor iedereen stiller verlopen dan anders. Natuurlijk is dat pijnlijk. Maar er zit ook een andere kant aan. We doen het allemaal uit zorg voor elkaar. En al even hoopvol is het dat mensen tal van andere manieren weten te bedenken om uiting te geven aan hun verbondenheid met elkaar. Zo zijn er toch tal van lichtpuntjes. Of we het nu voor elkaar proberen te zijn, of dat het zo maar op ons pad komt. Zoals in dit gedicht van M. Vasalis:

Nu word ik weer betoverd,
door ’t allerluchtigste, waar niets van overblijft.
Nu lijkt het weer of dat het enig levende is
en al ’t eenvoudige en harde, alleen décor,
een bodem waar het leven boven drijft.
Een gouden haar,
haperend op een donkerblauwe mouw,
een hiëroglief.
Sporen van vogelpootjes in de sneeuw,
een ondertoon van lachen in een stem.
Vreemd, dat het leven zo terug gaat komen,
achterstevoren,
in schaduwen, echo’s, lichte sporen.


Verder is het aan ieder van ons om elkaar te laten merken dat we juist in deze omstandigheden met elkaar verbonden zijn. We hebben er als kerkenraad alle vertrouwen in dat ieder daaraan het hare of zijne zal bijdragen.

Wij wensen u, ondanks alle beperkingen, van harte goede dagen.

Ds. Hinke en ds. Adri

We hopen dat we op 24 januari voor het eerst weer een dienst kunnen houden.

Wie wordt onze nieuwe dominee?

De predikantsplaats in onze gemeente, 0,3 fte, wordt binnenkort vacant. Wij zijn daarom op zoek naar een nieuwe dominee. Hiervoor hebben wij een profielschets opgesteld die u hier vindt. Meer informatie over onze gemeente vindt u in de profielschets van onze gemeente, een filmpje en ons beleidsplan. Uw sollicitatie kunt u tot 9 december richten aan de secretaris van de beroepingscommissie: mw. Alie Buikema e-mail: aliebuikema52@gmail.com. En ook als u vragen heeft over deze vacature kunt u deze aan haar stellen.

Zondag 1 november 20.00 uur – Avond voor alle zielen

Zondagavond 1 november 20.00 uur is bij ons in de kerk de viering van de Avond voor alle Zielen. We herdenken dan met de nabestaanden degenen die in het afgelopen jaar in onze dorpen gestorven zijn; daarnaast hen die tot een veel bredere kring behoorden en met wie iemand van ons zich persoonlijk verbonden voelde en die ons kortere of langere tijd geleden ontvallen is. Uit de kring van nabestaanden van de dorpsgenoten die afgelopen jaar zijn overleden komen 9 mensen. Dat betekent dat er – ondanks het beperkt aantal mensen dat we kunnen ontvangen in coronatijd (30) – ook voor jullie nog ruim plek is. Om zelf iemand te gedenken of om met je aanwezigheid anderen te steunen. Van harte welkom dus.