Zondagsschool Kerk Lekkum

Mensen denken nog al eens – en dat zal niet zonder reden zijn, de kerk zal daar wel aanleiding toe geven – dat de Bijbel een boek vol leerstellingen is en zondagsschool een vorm van indoctrinatie. Maar de Bijbel is een boek vol verhalen, waarin we in tal van beelden onze eigen levenservaring weerspiegeld zien. Die verhalen hebben zo mensen geïnspireerd en gevormd en doen dat nog. Zo hebben ze onze cultuur mee vorm gegeven. Je komt ze tegen in de beeldende kunst, de film, de literatuur, de muziek en in hoe mensen zich uiten, gedragen en denken. Redenen genoeg om je kinderen met die verhalen kennis te laten maken. Dat kan op de zondagsschool. Elke zondag dat er een kerkdienst is, is er van 11.00 – 12.00 uur ook zondagsschool in ‘De Weme’. Trudie Postma is onze zondagsschoolleidster. Meer weten: neem dan contact op met één van de dominees : telefoon 0517 233606.

Onze begeleidster voor de zondagsschool is Trudie Postma (24). Wij vroegen Trudie wat haar motivatie is om kinderen iets bij te brengen over het geloof.

Trudie: “Ik vind het leuk om kinderen iets te leren. Ik leer over de godsdienst en dat kan ik hen dan weer leren. Zo geef ik het geleerde door, zodat zij er op hun eigen manier een verhaal aan kunnen geven en delen met anderen. Kinderen hebben allemaal talenten. Misschien weten sommige kinderen al wat hun talenten zijn, terwijl anderen nog op zoek zijn. Op de zondagsschool besteed ik daar aandacht aan. Ik vind het belangrijk dat kinderen hun ideeën delen en eigen inspiratie/creativiteit kunnen uiten in werkjes die ze hier maken.”

Trudie Postma

Trudie Postma